IRC på Raspbian

Jag valde IRSSI som IRC-klient för min Raspberry Pi. Den körs genom terminalen och installeras så här:

1. Öppna terminalen i Rasbian

2. Innan jag kunde installera IRSSI var jag tvungen att modifiera DNS-adresserna genom att göra följande:

Skriv i terminalen: sudo vi /etc/resolv.conf

lägg till raderna:

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

Spara och starta om: sudo reboot

3. Installera IRSSI genom att skriva: sudo apt-get install irssi

4. Installera Screen genom att skriva: sudo apt-get screen

5. Innan det fungerar behöver IRSSI uppdateras så skriv: sudo apt-get update

6. Skriv sedan screen och enter, tryck space två gånger vilket aktiverar screen

7. Aktivera IRSSI genom att skriva irssi

8. Anslut till valfri server, jag kör /server irc.freenode.net

9. Anslut till valfri kanal, /join #raspbian

Välkommen till IRC!

 

Publicerat i Raspberry Pi | Lämna en kommentar

Äntligen Raspberry Pi

Under 2013 var jag på studiebesök i Manchester på Mad Lab, ett aktivitetshus för ungdomar intresserade av teknik och vetenskap. Detta var en av mina första kontakter med maker och DIY kulturen (trodde jag då). Jag var förbluffad över de ungas kreativitet och möjligheterna som fanns till häftiga projekt med relativt enkla medel.

En av deltagarna i aktivitetshuset presenterade hans olika projekt och även andras, med den lilla minidatorn Raspberry Pi. Med denna lilla maskin gjorde ungdomarna egna robotar, automationsexperiment och tog foton från jordens atmosfär. Jag måste ha en tänkte jag. Trots detta tog det fyra år innan jag skaffade en.

Min Raspberry Pi är den tredje modellen som utkommit. Jag har installerat det UNIX-baserade operativsystemet Rasbian på den och testar nu mig fram. Bland annat har jag ordnat med SSH-styrning från min andra dator samt kör IRC genom IRSSI. Men jag kommer återkomma mer till detta. Ett viktigt mål för mig är att lära mig mer programmering och även mer om hårdvara. Dessutom är det kul!

Publicerat i Programmering, Raspberry Pi | Lämna en kommentar

Ny handbok för tjänstedesign i offentlig sektor

the Royal Civil Service Commission (RCSC) och Temasek Foundation International har tagit fram en handbok för tjänstedesign riktad till offentligt anställda i Bhutan. Genom ett projekt för att öka innovationskraften hos de anställda för att möte ökade krav från medborgarna, har anställda övats i tjänstedesign. Resan, lärdomar och tillvägagångssätt har sammanfattats i en handbok.

Offentliga verksamheter i världen och Sverige står inför stora utmaningar. Omvärlden förändras i en otrolig takt och vår väldfärd måste vara beredd på att följa med i denna förändring. Jag deltog själv i projektet SKLs projekt Förändra Radikalt mellan 2014 och 2015 med ett liknande syfte som exemplet i Bhutan. Projektet sammanfattades också i en handbok som finns på SKLs webbsida. I projektet tittade vi för Ronneby kommun på hur arbetslösa ungdomar kan stöttas för att komma i sysselsättning. Resultatet ledde till kunskap, skratt, tårar och ett miljonprojekt.

Publicerat i Tjänstedesign | Lämna en kommentar